تغذیه با شیر مادر

آموزش شیر دادن به نوزاد

18 خرداد 1400 1127

سلولها و آنتی بادی هایی که در شیر مادر وجود دارد ، بدن نوزاد را در سه ماه اول بعد از تولد در مقابل عفونت ها مقاوم می سازد .

موارد منع مصرف شیر مادر

26 اردیبهشت 1400 775

بیمار بودن کودک نباید مانع شیر خوردن او شود و توصیه می‌شود تغذیه با شیر مادر ادامه یابد. ممکن است کودک، قدرت کمتری برای مکیدن سینه داشته باشد و یا مدت کمتری بمکد.

چگونه بفهمم كه شيرخوارم درست شير مي‌خورد؟

17 اردیبهشت 1400 486

در شروع تغذيه، بيشتر شيرخواران بدني سفت دارند كه پس از تغذيه و سير شدنشان شل مي­گردد و آرامش مي‌يابند.

>