حرارت بدن نوزاد

پوشیدن و درآوردن لباس از تن نوزاد | گهوارک

پوشیدن و درآوردن لباس از تن نوزاد | گهوارک

در زمستان همیشه وقتی می خواهید نوزاد را بیرون ببرید ، کلاه سر او کنید ، زیرا حرارت زیادی از قسمت سر نوزاد خارج می شود ، بخصوص نوزادانی که زودتر از موعد به دنیا آمده اند زیرا به سختی حرارت بدن خود را حفظ می کنند...

پوشیدن لباس نوزاد به چه صورت باید باشد ؟

پوشیدن لباس نوزاد به چه صورت باید باشد ؟

در حد امکان لباس نوزاد دگمه نداشته باشد و یا ترجیحاً از لباس ­های زیپ‌دار استفاده نشود و در صورت وجود بند، به پشت نوزاد انداخته شود.