خواب مناسب کودک

الگوی صحیح خواب کودکان | گهوارک

الگوی صحیح خواب کودکان | گهوارک

متفاوت بودن الگوی خواب کودکان و معرفي بهترين الگو
نحوه خواباندن کودک در فرهنگها ، قبایل و حتی خانواده ها متفاوت است. بعضیها بچه را وقت خواب قنداق می‌کنند، بعضی لباس نازک به او می‌پوشانند و یا حتی بعضی او را لخت می‌خوابانند. ممکن است کودک در یک اتاق مجزا ، به تنهایی یا با چند خواهر و برادرش بخوابد یا به اتفاق همه...