خواص گیاهان دارویی

گیاهان مفید برای رژِیم مادران باردار و شیرده | گهوارک

31 تیر 1400 338

در این بخش به خواص گیاهان خوراکی دیگر می‌پردازیم. این گیاهان در درمان بسیاری از بیماری ها مفید هستند. مادران می‌توانند با آگاهی از این خواص ، این گیاهان را در رژیم غذایی خود و فرزندان خود جا بدهند.

خواص گیاهان دارویی مفید در تغذیه مادران | گهوارک

17 تیر 1400 555

گیاهان دارویی در درمان بسیاری از بیماری ها موثر هستند. شاید روند درمان در صورت استفاده از این مواد زیاد باشد امّا در هرحال این روند ضرر کمتری نسبت به استفاده از دارو های شیمیایی دارد.

>