خود کم بینی در نوجوانان

اعتماد به نفس نوجوانان | گهوارک

اعتماد به نفس نوجوانان | گهوارک

نوجوانان غالباً بر این باورند که وقتی وارد اتاقی می شوند همه آنها را نگاه می کنند. پس همیشه انتظار برخی واکنش ها را دارند، نوجوانان همیشه خود را روی صحنه فرض می کنند. آن ها یک تماشاگر خیالی برای واقعی خود می سازند و تصور می کنند همه در حال ارزیابی آنان هستند.

  • جهت اطلاع از ساعت نوبت دهی به کانال ما بپیوندید