دادن دارو به وسیله قطره چکان

چگونه به کودکم دارو بدهم ؟

چگونه به کودکم دارو بدهم ؟

دادن دارو به کودکان کار آسانی نیست و والدین تنها با توصیه های پزشک درمانگر باید به کودک دارو بدهند ، مقدار - زمان و مدت دارو باید رعایت شود.