درجه حرارت بدن کودک

هنگامی که کودکتان بیمار است

26 خرداد 1400 797

کودکی که بیمار است، کارهای عادّی اش را انجام نمی‌دهد. ممکن است غذایش رانخورد، مثل معمول خنده یا بازی نکند، به پدر یا مادر می‌چسبد.

دمای مناسب برای مراقبت از نوزاد در منزل

18 اردیبهشت 1400 616

از قرار دادن نوزاد در نزدیکی پنجره و بخاری اجتناب شود.اتاق نوزاد بایستی روشن باشد، ولی استفاده از نور مستقیم آفتاب مضر است.

>