رعایت موازین بهداشتی و ارتقاء سطح بهداشت کودک

تامین بهداشت و سلامت کودک | گهوارک

تامین بهداشت و سلامت کودک | گهوارک

هر کودکی که پا به عرصۀ زندگی می گذارد، حق دارد که از نعمت تندرستی برخوردار باشد، بنابراین وظیفۀ هر پدر و مادری است که احتیاجات کودک را تأمین کنند.

  • جهت اطلاع از ساعت نوبت دهی به کانال ما بپیوندید