سایت نوبت دهی در مشهد

احمد شاه فرهت؛ فوق تخصص نوزادان و استادیار دانشگاه (قسمت دوم)

18 آبان 1398 1989

دکتر Farhat از چهره‌های سرشناس مهاجرین افغانستانی، فوق تخصص نوزادان و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.
به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس، در قسمت اول مختصر بیوگرافی دکتر احمدشاه فرهت فوق تخصص نوزادان و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد ذکر شد. در ادامه آن وی از

>