شناختن علائم نفخ شکم نوزاد برای شناسایی درمان

خارج کردن هوای بلعیده شده از معده نوزاد | گهوارک

خارج کردن هوای بلعیده شده از معده نوزاد | گهوارک

وقتی کودک به مشکل شکمی مبتلا می‌شود، غریزه اول والدین این است که یک‌ راه‌حل امن و طبیعی پیدا کنند، اما بدیهی است که نوزادان نمی‌توانند ناحیه و ماهیت مشکل خود را به ما بگویند. بنابراین شناختن علائم نفخ شکم نوزاد برای شناسایی درمان مؤثر ضروری است.