عفونت بدن نوزاد

هنگامی که نوزاد ناخوش است چه باید کرد؟ | گهوارک

28 خرداد 1400 615

باید با مراجعه به پزشک، علّت بیماری را دریافت. هر چقدر نوزاد سن کمتری داشته باشد، باید درمراجعه به پزشک تأخیر کمتری داشت. پزشک توصیه های مناسب را در این زمان به شما ارائه می­دهد

هنگامی که کودکتان بیمار است

26 خرداد 1400 849

کودکی که بیمار است، کارهای عادّی اش را انجام نمی‌دهد. ممکن است غذایش رانخورد، مثل معمول خنده یا بازی نکند، به پدر یا مادر می‌چسبد.

>