فرزند جدید

فرزند خوانده و خانواده جدید

فرزند خوانده و خانواده جدید

هم پدر و هم مادر باید طفل را خیلی دوست داشته باشند. یک زن و شوهر باید وقتی تصمیم به قبول طفلی بعنوان فرزند خوانده بگیرند که هر دوی آنها بچه را دوست بدارند و احساس کنند بدون داشتن طفل ، زندگی برای آنها واقعا مشکل است. تمام اطفال...

  • جهت اطلاع از ساعت نوبت دهی به کانال ما بپیوندید