لباس های راحت و نرم از الیاف طبیعی

رفتارهای مختلف کودک در خانه | گهوارک

رفتارهای مختلف کودک در خانه | گهوارک

با آغاز چهار ماهگی کودک نه تنها تماشای حرکات آویزها دست هایش و یا شکار جمجمه‌اش را دوست دارد، بلکه از دیدن تصویر خود در آیینه، ارتباط و لبخند به مخاطبین و مشاهده زندگی خانوادگی لذت می‌برد.