ماساژ دادن صحیح بدن کودک

چگونگی ماساژ دادن کودکان و نکات مثبت آن | گهوارک

چگونگی ماساژ دادن کودکان و نکات مثبت آن | گهوارک

پدر و مادر به طور غریزی با لمس و نوازش کردن کودک با او ارتباط برقرار می کنند. تماس جسمی با کودک و لمس و نوازش او از اهمیت زیادی برخوردار است.

اهمیت ماساژ برای نوزادان | گهوارک

اهمیت ماساژ برای نوزادان | گهوارک

ارتباط جسمی بین كودك و یكی از والدینش، احساس عشق و علاقه و ارزشی را در او تقویت می‏كند و این احساس، به رشد عزت نفس و اعتماد به نفس در كودك می‏انجامد...