مراقبت مادر از سلامتی خود پس از زایمان سزارین

مراقبت های مادر بعد از زایمان سزارین | گهوارک

مراقبت های مادر بعد از زایمان سزارین | گهوارک

بهبود پس از سزارین با زایمان طبیعی متفاوت می باشد، زیرا سزارین یک عمل جراحی شکم است و مادر باید در جهت مراقبت از خود، اصول و قواعدی را به طور کامل رعایت نماید.