مشکل خوردن بیش از حد تنقلات غیر ضروری

بازیگوشی کودکان هنگام غذا خوردن | گهوارک

بازیگوشی کودکان هنگام غذا خوردن | گهوارک

این مشکل وقتی کودکان نوپا اندکی بزرگتر شده اند، شروع می شود و غذا خوردن را تبدیل به مصیبت می کند. وقتی بچه هنگام غذا خوردن اغلب از سرسفره یا میز بلند می شود و دوباره برمی گردد.

  • جهت اطلاع از ساعت نوبت دهی به کانال ما بپیوندید