نان ساجی ( تاکو ) یا ساندویچ با گوشت گوساله

تهیه غذا در منزل و ارزش آن برای کودک بخش دوم | گهوارک

تهیه غذا در منزل و ارزش آن برای کودک بخش دوم | گهوارک

معمولاً کودکان غذاهایی را که در خانه توسط مادران آماده می شود را بیشتر دوست می دارند، به این دلیل که مادران غذاهای باب میل کودک خود را می شناسند و مطابق میل آنها غذا را آماده می کنند.

  • جهت اطلاع از ساعت نوبت دهی به کانال ما بپیوندید