نوزادم به اندازه کافی شیر خورده است

شیردهی با استفاده از شیشه | گهوارک

شیردهی با استفاده از شیشه | گهوارک

برخی از مادران به استفاده از شیشه نوزادشان را تغذیه می‌کنند. امّا تغذیه با استفاده از شیشه تنها پرکردن آن و خوراندن به نوزاد نیست. در این مقاله به چگونگی شیردهی از این طریق می‌پردازیم.

چگونه مادر متوجه شود نوزاد شیرخوارش سیر شده است و شیر او کافی است ؟

چگونه مادر متوجه شود نوزاد شیرخوارش سیر شده است و شیر او کافی است ؟

در چند روز نخست پس از تولد ممكن است حدود 7 الی 10 درصد وزن زمان تولدش را از دست بدهد. از حدود روز پنجم به بعد نوزاد بايد بر پايه‌ي منحني رشد وزن‌گيري مناسبي داشته باشند.