هنگامی که کودکتان بیمار است

هنگامی که کودکتان بیمار است

26 خرداد 1400 797

کودکی که بیمار است، کارهای عادّی اش را انجام نمی‌دهد. ممکن است غذایش رانخورد، مثل معمول خنده یا بازی نکند، به پدر یا مادر می‌چسبد.

ملاقات نوزاد تازه متولد شده | گهوارک

7 خرداد 1400 1042

یک نوزاد تازه متولد شده را تقریباً همه دوست دارند و این موضوع با اینکه شروع ملاقات‌هایی خوشایند خواهد بود،اما در مواردی نیز ممکن است مشکل‌ ساز شود.

>