کودک باید عادت بد را ترک و عادت صحیح را یادگیرد

مشکلات رفتاری بچه ها را جدی بگیرد!

مشکلات رفتاری بچه ها را جدی بگیرد!

در بسیاری از مواقع والدین عادت‌های بد جزئی بچه‌ها را نادیده می‌گیرند و تصور می‌کنند این عادت‌ها با بالا رفتن سنشان از بین می‌رود. در حالی که...