یک دست را زیر نیم تنه پائین و باسن ببریده آهستگی و آرامی سر و تنه او را بلند کنید

روش بلند کردن و خواباندن نوزاد | گهوارک

روش بلند کردن و خواباندن نوزاد | گهوارک

نوزادان تا سن دو ماهگی نمی توانند سَرِ خود را نگه دارند و هنگام بلند کردن و خواباندن، سر آنان به پایین می افتد، بنابراین بعضی از مادران در هنگام بلند کردن و خواباندن نوزاد، دچار ترس و نگرانی می شوند. در هنگام بلند کردن و خواباندن نوزاد با او حرف بزنید تا او با صدای شما آشنا شود.