موانع جلوگیری از فعالیت های ورزشی | گهوارک

موانع جلوگیری از فعالیت های ورزشی | گهوارک

0 دیدگاه 2 آذر 1400 چاپ خبر بازدید: 1163
در بعضی از شهرها و مناطق، زمین و وسایل ورزش در اختیار نوجوانان می باشد، ولی این امکانات برای همه و در همه جا وجود ندارد. بعضی از افراد، وسایل ورزش را خود تهیه و در منزل از آن استفاده می کنند.

 

موانعی که افراد را از تحرک و روزش باز می دارد

موانعی که افراد را از تحرک و روزش باز می دارد

مسائل و مشکلات متعددی برای همۀ نوجوانان وجود دارد که مانع تحرک و ورزش آنها می گردد :

1- نبودن وسایل ورزشی : در بعضی از شهرها و مناطق، زمین و وسایل ورزش در اختیار نوجوانان می باشد، ولی این امکانات برای همه و در همه جا وجود ندارد. بعضی از افراد، وسایل ورزش را خود تهیه و در منزل از آن استفاده می کنند. اگر زمین ورزش و وسایل ورزشی در اختیار شما نیست، نباید از ورزش کردن دوری نمائید.

 

2- لذت نبردن در زمان ورزش : انتخاب نوع ورزشی که دلخواه کودک و نوجوان باشد در تداوم ورزش بسیار اهمیت دارد. هر نوجوانی باید روش های مختلف ورزش را بررسی و امتحان کند و ورزشی را انتخاب نماید که دلخواه او باشد و از نظر جسمی و روحی با او سازگار و از آن حداکثر لذت را ببرد.

 

مشورت با پزشک

هر فرد چه کودک و نوجوان و چه بزرگسال که وزن اضافه دارد یا چاق است و می خواهد ورزش کند، باید ابتدا با پزشک خود مشورت نماید. پزشک با گرفتن شرح حال گذشته و شرح حال فامیلی و معاینۀ کامل و آزمایش های لازم می تواند به سؤالات شما پاسخ دهد.

شما باید سؤالات زیر را از پزشک بپرسید :

1- آیا من از نظر قلب و عروق و سوخت و ساز بدن دچار مشکلی هستن یا نه ؟ اگر هستم آیا ورزش، مشکل مرا بدتر نمی کند ؟

2- آیا ورزش موجب بهبود تمام دستگاه ها و اعضای بدن من می شود یا عضوی را بهتر و عضو دیگری را بدتر می کند ؟

3- شدت و زمانی که من می توانم ورزش کنم، چقدر باید باشد ؟

پزشک با توجه به سن و مسائل طبی گذشته شما و تاریخچۀ فامیلی و معاینۀ کامل بدن و آزمایش هائی که از شما به عمل می آورد، به شما خواهد گفت که در گروه افراد کم خطر، گروه افراد با خطر متوسط و یا گروه با خطر زیاد هستید و چه ورزش هایی می توانید انجام دهید و از چه ورزش هایی باید خودداری نمائید.

  • جهت اطلاع از ساعت نوبت دهی به کانال ما بپیوندید