سلام آقای دکتر فرهت پسری دارم ۴ ساله خیلی تو سر خودش میزنه وقتی هیجانی میشه یا یه فیلم می بینه هیجان میگیره و یا گریه می‌کنه خودشو میزنه و یا وقتی جلب توجه میخواد کنه خودشو میزنه. و اینکه بچه های بقیه رو هم میزنه. کلا بازی های اجتماعی هم ضعیفه و خیلی روی هرچیزی حس مالکیت داره چه مال خودش باشه چه نباشه.
زبونش هم هنوز خوب باز نشده در حد کلمات اونم بعضی کلمات و جمله بندی نمی‌تونه و این از طرف خانه شوهرم ارثی هست که پسراشون دیر زبون باز میکنه. یکی از دوستان هم بچه شون رو آوردن جای شما شربت آهن تجویز کرده بودین خوب شده بود ومنم از همون شربت آهن تجویز کرده بودین به پسرم دادم ولی برای بچه من اثر نداشت. دارو هم خوب اصلا نمیخوره.چپ دست هست و خداروشکر تعزیه هم خوبه
مهدی نبی زاده دیدگاه: 0 بازدید: 16 1401/07/26 14:39
پاسخ از: دکتر